CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Không phẫn nộ với anh em"Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt." (Mt 5,22)


Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con ý thức việc thực thi bác ái với tha nhân bằng lời nói, cử chỉ, thái độ, suy nghĩ: Tuyệt đối không được ác ý với tha nhân dù họ có sai phạm gì với con đi nữa, vì họ cũng được Chúa tạo thành và cứu độ. Amen.

Không có nhận xét nào: