CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B (01.02.2015)

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
               BAN PHỤNG VỤ
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT THỨ IV THƯỜNG NIÊN - NĂM B (01.02.2015)
(Mc 1,21-28)
Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh Chị Em thân mến! Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn vật muôn loài, và cả trên quỉ thần. Ý thức thân phận yếu đuối của con người, chúng ta cùng tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa, và cùng hiệp ý dâng lên Cha những ước nguyện của cộng đoàn chúng ta:
1)    Chúa Giê-su giảng dạy như Đấng có thẩm quyền. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn tin tưởng sức mạnh của Lời Chúavà hăng say rao giảng cho mọi người trong thời đại hôm nay.

Chúng con nguyện xin Cha!

2)    Thế lực ma quỉ và sự dữ luôn tác động trong đời sống xã hội hôm nay dưới nhiều hình thức. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Cha cho các nhà lãnh đạo trên thế giới luôn biết can đảm đứng về phía sự thật để bảo vệ con người và gìn giữ hòa bình thế giới.

Chúng con nguyện xin Cha!

3)    Danh tiếng của Chúa Giê-su được đồn ra khắp vùng lân cận xứ Galilêa. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn biết tích cực tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Thánh, và giới thiệu Ngài cho mọi người chung quanh.

Chúng con nguyện xin Cha!

4)    Thứ Hai ngày 02 tháng 02 lễ kính Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, bổn mạng Xóm Giáo 7. Chúng ta hãy cầu xin Cha thương ban nhiều ơn lành trên Linh mục phụ trách và giáo dân Xóm Giáo 7, cùng những ai có mang Thánh hiệu.

Chúng con nguyện xin Cha!

Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)
Lạy Chúa là Cha chí thánh, nhờ Con Một Cha là Đức Giê-su Ki-tô, Cha đã giải thoát chúng con khỏi quyền lực sự dữ và ban tặng đời sống mới. Xin Cha thương nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn sống xứng đáng với ân huệ Cha đã ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: