CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Chấp nhận thập giá với lòng mến Chúa"Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo." (Mt 16,24)


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vác thập giá lên đỉnh đồi Can-vê để chịu chết hầu cứu độ nhân loại. Và con đây, bước theo Chúa trên hành trình về Nhà Cha không thể nào thoát khỏi thập giá của bản thân con. Xin giúp con chấp nhận thập giá của con với lòng mến Chúa hầu sinh ơn ích cho phần rỗi của con. Amen.

Không có nhận xét nào: