CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2014

Lệnh truyền giảng dạy muôn dân


"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân." (Mt 28,18-19)

Không có nhận xét nào: