CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Làm chứng"Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra, 
và chúng tôi biết lời chứng của người ấy xác thật." (Ga 21,24)

Không có nhận xét nào: