CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 6 tháng 6, 2014

Bài giảng của ĐTC ngày 05.06: Giáo Hội là ngôi nhà chứ không phải quán trọVRNs (06.06.2014) – Sài gòn – Đức Thánh Cha trong bài giảng Thánh Lễ sáng 05.06 tại nguyện đường Santa Marta đã nói về sự cần thiết của người tín hữu là phải trau dồi một cảm thức thực sự rằng mình ở trong và ở với Giáo Hội
Ngài nói về ba cám dỗ mà những người tự xưng mình là Kitô hữu thường rơi vào: “cá mè một lứa”, “bắt cá hai tay” và “trục lợi cá nhân”.
Gợi hứng từ bài Tin Mừng trong ngày (x.Ga 17,20-26), nói về lời cầu nguyện của Chúa Giê-su cho sự hiệp nhất trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha nói về một số người mang danh ki-tô hữu nhưng dường như chỉ đứng “một chân bên trong “còn chân kia thì đứng bên ngoài Giáo Hội”. Họ như thể đang” bắt cá hai tay.” Những người như vậy sẽ không cảm thấy Giáo Hội là nhà của mình. Ngài nói rằng có một số người “chỉ xem Giáo Hội như quán trọ, chứ không xem GH là nhà của mình.”
ĐTC xác định có ba nhóm Kitô hữu sau: nhóm người xem tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội đều như “cá mè một lứa”, hay có thể gọi là “sự đánh đồng”.
“Sự đánh đồng như vậy không phải là ơn ban đặc sủng về hoạt động tự do của Chúa Thánh Thần. Những người này nhầm lẫn giữa lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất GH với học thuyết về sự bình đẳng mà họ nghĩ. Chúa Kitô không bao giờ muốn Giáo Hội của Ngài theo kiểu đó – không bao giờ muốn mọi thành phần trong GH là “cá mè một lứa”- và như thế nhóm này không gia nhập Giáo Hội. Họ mang danh là Kitô hữu, là người Công giáo, nhưng thái độ của họ khiến họ rời khỏi Giáo Hội.
Nhóm Kitô giáo thứ hai mà Đức Thánh Cha gọi là những người vào GH nhưng còn mang những ý tưởng riêng của mình – những người không đặt tâm trí của mình vào trong tâm trí của Giáo Hội. ĐTC gọi là “những kẻ bắt cá hai tay”
“Họ tham gia trong Giáo Hội nhưng với những ý tưởng riêng. Với ý thức hệ đó, nên họ bước vào Giáo Hội chỉ có 1 chân. Còn chân kia ở bên ngoài Giáo Hội. Giáo Hội không phải là nhà của họ hay thuộc về họ. Họ xem Giáo Hội như một gác trọ. Họ không chia sẻ chung cảm thức là mình thuộc về Giáo Hội.
Nhóm thứ ba tự xưng mình là Kitô hữu nhưng không đặt cả tâm hồn, con tim của mình nơi Giáo Hội. Đây là những “kẻ trục lợi”. Họ tìm kiếm nguồn phúc lợi nơi GH, họ đi nhà thờ vì lợi ích cá nhân, để kiếm chác nơi Giáo Hội.
“Các tay buôn. Chúng ta biết rõ họ! Trong GH sơ khai đã xuất hiện những nhân vật như vậy: Sách Công Vụ có nói đến tên một số người như:  Simon hoặc Ananias và Sapphira. Họ lợi dụng Giáo Hội để trục lợi cá nhân. Chúng ta vẫn còn thấy bóng dáng họ đang có mặt ngày nay trong các giáo xứ, giáo phận, trong dòng tu, nơi một số nhà hảo tâm– rất nhiều, phải không? Họ khoe mẽ là các nhà hảo tâm của Giáo Hội nhưng thật ra họ vào đó để làm ăn. Họ không cảm thấy Giáo Hội như một người mẹ của mình.”
Trong Giáo Hội, “có nhiều ơn ban, ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần ban cho nhiều người.” “Nếu anh chị em gia nhập Giáo Hội bằng cả tình yêu, đặt trọn tâm hồn mình vào đó, không tính toán trục lợi, anh chị em sẽ nhận ra Giáo Hội không phải là một quán trọ, nhưng “Giáo Hội” là một gia đình mà ta sống trong đó.”
Nhận ra điều này không phải dễ, bởi vì “còn đó những cám dỗ.” Tuy nhiên, Chúa Thánh Thần, Đấng tái tạo sự hợp nhất, sự hài hòa trong Giáo Hội, “hợp nhất trong đa dạng, tự do và quảng đại.” Đó là nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần “làm cho triển nở sự hài hòa trong Giáo Hội – hiệp nhất trong Giáo Hội.”
Chúng ta là những người có những khác biệt. Tạ ơn Chúa vì sự đa dạng này, độc đáo trong đa dạng. Nếu không chúng ta sẽ cảm thấy buồn nản như ở địa ngục. Tất cả mọi tín hữu được mời gọi trở nên ngoan ngùy trong Chúa Thánh Thần. Ngoan ngùy là nhân đức sẽ cứu chúng ta khỏi tình trạng “cá mè một lứa”, “bắt cá hai tay”, hay “trục lợi cá nhân”.
Hãy nên ngoan ngùy trong Thánh Thần. Sự ngoan ngùy như thế sẽ giúp ta không còn xem GH như một quán trọ nhưng là một ngôi nhà mà ta ở trong đó.
“Nguyện xin Thiên Chúa ban Thánh Thần cho chúng con và xin Chúa Thánh Thần tái tạo sự hài hòa trong cộng đoàn của chúng con: nơi giáo xứ, giáo phận, các hiệp hội đạo đức. Xin Ngài dẫn đưa chúng con đến sự hài hòa này, như một vị thánh Giáo Phụ đã nói: Chính Thần Khí là sự hòa hợp.”
Hoàng Minh

Không có nhận xét nào: