CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Yêu mến nhau

"Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con." 
(Ga 5,12)

Không có nhận xét nào: