CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Ở lại trong tình yêu của Chúa"Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy." (Ga 15,9)

Không có nhận xét nào: