CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A (25/05/2014)


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – NĂM A (25/05/2014)
(Ga 14,15-21)

Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Qua Đức Kitô phục sinh, Thiên Chúa Cha đã ban tặng bình an và Thánh Thần cho các môn đệ cùng tất cả chúng ta. Trong tâm tình cảm mến tri ân, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin:   

 “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng bảo trợ khác.” Chúng ta cùng cầu xin Cha tuôn đổ Thần khí trên Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hàng Giám Mục và các Linh Mục, để các ngài chu toàn nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Cha đã ủy thác.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người trong cộng đoàn biết thể hiện lòng yêu mến Cha qua việc tuân giữ các giới răn, và tận tâm chu toàn bổn phận đối với gia đình cũng như xã hội.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Thứ Ba ngày 27/5/2014, nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, cộng đoàn cùng hiệp ý xin Cha soi sáng, hướng dẫn cho Quý Linh Mục, Tu Sĩ của Tỉnh Dòng luôn thực thi việc đem Chúa đến cho tất cả mọi người nhất là những người chưa nhận biết Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Thứ Bảy ngày 31/5/2014 lễ kính Đức Maria thăm viếng bà Élisabeth, bổn mạng Xóm Giáo 2. Chúng ta cùng cầu xin Cha ban nhiều ơn lành trên Linh Mục đặc trích, các giáo dân Xóm Giáo và những ai mang thánh hiệu.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 Chủ tế: (Tùy nghi)

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, xin thương chúc lành cho những ý nguyện của chúng con và ban tràn đầy ân huệ Thánh Thần, giúp chúng con luôn hăng say trong sứ vụ loan báo niềm vui Phúc Âm giữa thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: