CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

Chúa Giê-su là ánh sáng thế gian

 
"Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm." 
(Ga 12,46)Lạy Chúa Giêsu là áng sáng đã đến thế gian, xin giúp con mở lòng đón nhận ánh sáng Chúa tràn ngập tâm hồn con, xua đi bóng tối sa tan, thế gian, xác thịt còn lẩn khuất vây phủ đời con, để con luôn vững tin vào Chúa dù thử thách chông gai con gặp phải trong đời. Amen.
  

PVL

Không có nhận xét nào: