CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Tuần báo Credere cho biết, Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI ‘sẽ được tuyên Chân phước trong năm nay’


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2014/04/tuan-bao-credere-cho-biet-dtc-phaolo-vi-se-duoc-tuyen-chan-phuoc-trong-nam-nay/

VRNs (29.4.2014) – Sài Gòn - Có thể cuối năm nay , Đức cố Giáo hoàng Phaolo VI sẽ được tuyên Chân phước, khoảng ngày 19/10 khi bế mạc Thượng HĐGM, hãng tin ANSA dẫn nguồn thông tin từ tuần báo Công giáo mang tên “Credere” (Tin) cho biết.
Chân dung Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI
Chân dung Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI
Vatican Insider phiên bản tiếng Ý cũng dẫn nguồn tuần báo trên và cho biết điều tương tự.
Tuần báo cho biết thêm, các Hồng y và Giám mục sẽ cùng với Thánh bộ Tuyên Thánh lên kế hoạch gặp nhau vào ngày 5/5 để xác nhận một phép lạ do sự chuyển cầu của Đức Phaolô VI, vị Giáo Hoàng lãnh đạo Giáo Hội toàn cầu từ năm 1963 đến 1978.
Tháng 12/2012, ĐTC Biển Đức XVI đã chính thức cho phép mở tiến trình khi Thánh Bộ Tuyên thánh viết trong sắc lệnh khởi sự rằng, Đức Phaolô VI đã đạt các ‘nhân đức anh hùng’, bước đầu tiên trong tiến trình tuyên thánh.
ĐTC Phaolô VI, tên khai sinh là Giovanni Battista Montini, là người dẫn dắt Công Đồng Vatican II trong bối cảnh có nhiều khó khăn với tinh thần đối thoại, theo sau sự khởi sự của ĐTC Gioan XXIII. Ngài cũng là người đã thực hiện cuộc cải tổ phụng vụ.
Vatican Insider cho biết thêm, phép lạ được cho là nhờ lời chuyển cầu của Đức Phaolô VI, có liên quan đến trường hợp của một đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ được chữa lành vào năm 2001, tại Hoa Kỳ. Tất cả các chứng thực đều công nhận việc chữa lành là không thể giải thích theo khoa học. Hội đồng Y khoa  của Bộ Tuyên Thánh cũng  chính thức xác nhận điều này vào ngày 12 tháng 12 năm 2013.
Pv.VRNs

Không có nhận xét nào: