CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Đức Ái nhìn dưới khía cạnh Tình Yêu và Độ Lượng


 Đức Ái nhìn dưới khía cạnh Tình Yêu và Độ Lượng
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
 Nói về đức ái, là nói đến điều răn mới,  dùng làm nguyên-tắc hành-động cho đời sống đức tin. Đó là yêu mến Thiên-Chúa và yêu thương tha-nhân. Ngạn-ngữ Tây-phương nói: “Yêu là cho đi” (aimer c’est donner). Khi đã vì yêu mà cho, thi sự cho đi hàm nghĩa quên đi và phục-vụ: quên cái sở-hữu đem cho mà giúp ích cho người hay nói khác quên mình vì người. Đức ái, nhìn theo khía cạnh này, ấy là tình yêu và độ-lượng.

Không có nhận xét nào: