CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2013

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (06/10/2013)LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (06/10/2013)
(Lc 1,26-38)

Chủ tế:  (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria với sứ mạng đặc biệt trong chương trình cứu chuộc loài người. Trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi hôm nay, chúng ta cùng chung lời ngợi khen Thiên Chúa và hiệp với Mẹ tha thiết khẩn cầu:  

1/ “Các tông đồ luôn đồng tâm nhất trí và chuyên cần cầu nguyện với Đức Mẹ Maria”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn luôn liên kết với nhau trong một Giáo Hội duy nhất, biết lấy Đức Mẹ Maria làm gương mẫu cho việc đào tạo đức tin và củng cố đời sống đạo đức.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Như khi xưa Mẹ đã thưa lên tiếng “xin vâng” với chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi Kitô hữu biết trung tín, luôn tìm kiếm và sẵn sàng thưa lời “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi là phương thế đơn sơ nhưng lại rất hiệu nghiệm. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các gia đình trong Giáo Xứ biết cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để được nâng đỡ trong đời sống đức tin, can đảm vượt qua mọi thử thách và trung kiên theo Chúa đến cùng.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/  Cộng đoàn chúng ta cùng hiệp ý nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ, xin Cha thương đặc biệt tới đồng bào miền Trung vừa trải qua cơn bão số 10, nhất là những người đang phải chịu nhiều đau khổ về tinh thần cũng như vật chất được mau chóng ổn định cuộc sống.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

Chủ tế:  (Tùy nghi) Lạy Cha, Cha đã muốn Con Một Cha mặc lấy xác phàm trong cung lòng Trinh Nữ Maria. Xin nhận lời chúng con cẩu nguyện và giúp chúng con biết noi gương Mẹ, luôn trung thành gắn bó với Đức Kitô, Con Cha. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: