CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH CHÚA THĂNG THIÊN 28/05/2017Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Đức Giê-su lên trời ngự bên hữu
Chúa Cha để mở đường cho người Ki-tô hữu bước vào cuộc sống      vĩnh cửu. Luôn tin tưởng sẽ được chia sẻ vinh quang trên thiên quốc, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
1/ Chúng ta cùng cầu xin cho những mục tử chăm sóc các linh hồn  trong Hội Thánh, xin cho các Ngài lòng nhiệt thành và can đảm, dẫn dắt đoàn chiên đã được Đức Ki-tô là Vị Mục Tử tốt lành giao phó.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Chúng ta cùng cầu xin cho những người thành tâm thiện chí trên     thế giới, tìm gặp được Đức Giê-su Ki-tô là ánh sáng và chân lý cứu độ, được hưởng nền hòa bình chân chính của Thiên Chúa.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Chúng ta cùng cầu cho những người đang sầu khổ, gặp gian truân   thử thách, được Cha đoái thương nâng đỡ phù giúp, để họ hướng về   quê trời với niềm vui mừng và hy vọng.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
4/ Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người, mỗi gia đình trong Giáo Xứ chúng ta biết hướng lòng trí về hạnh phúc trường sinh, nơi Cha dọn sẵn cho những ai thi hành thánh ý Ngài, bằng một cuộc sống chứng nhân mỗi ngày.
X. Chúng con nguyện xin Cha.   Đ. Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Cha, Cha đã cho chúng con được phúc làm con Cha, xin Cha thương đoái nhận những ý nguyện trên cũng như những ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con … Amen.

Không có nhận xét nào: