CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

GX.ĐMHCG.SG tổ chức Hiến Máu Nhân Đạo 22.01.2017

Thời gian: Bắt đầu lúc 6 giờ 30 Chúa Nhật 22.01.2017
Địa điểm: Sân Hiệp Nhất sau Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài-gòn, cạnh Nhà Sách ĐMHCG.

Ảnh minh họa:


Không có nhận xét nào: