CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN “C” 4/9/2016VPGX trân trọng thông báo:
1/ Nhà Thờ Gia Chiểu Giáo Phận Qui Nhơn nằm trong vùng truyền giáo người anh em dân tộc Chăm và Rây-lây thuộc Huyện Hoài Âm. Nhà Thờ xây dựng đã lâu đến nay đã hư hỏng, đồng thời để phục vụ người giáo dân cũng như anh em dân tộc có nơi chỗ tham dự Thánh lễ, cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa.
Trong tâm tình truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Qui Nhơn và Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài-gòn, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Nhà Thờ trọn ngày Thứ Bảy 3/9 và Chúa Nhật 4/9/2016.
2/ Chúa Nhật 4/9/2016, 15 giờ Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận   Sài-gòn dâng Thánh lễ và ban Bí tích Thêm sức cho 126 em.
3/ Thứ Hai 5/9/2016 lúc 6 giờ có Thánh lễ tại Lễ Đài cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
4/ Thứ Ba 6/9/2016 lúc 18 giờ 00 có 30 phút học hỏi về Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó có Thánh lễ.
5/ Thứ Tư 7/9/2016, 15 giờ Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Mong  quí Cộng đoàn hiệp thông tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc và ban tràn đầy Chúa Thánh Thần cho các em nhân ngàylãnh nhận Bí tích Thêm sức.

                                                                                          VPGX

Không có nhận xét nào: