CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C 04/09/2016 (Lc 14,25-33)


    
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Ai muốn làm môn đệ của Chúa Giê-su thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá của mình mà theo (x. Lc 14, 27.33). Vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta hãy tha thiết dâng lên Ngài những ý nguyện sau đây:

1/ Lạy Cha là Thiên Chúa của chúng con, chúng con nài xin Cha cho các Ki-tô hữu trong Hội Thánh luôn trung thành bước theo Chúa Giê-su con Cha, dù phải đối mặt với bao hy sinh, thử thách trong đời sống hằng ngày.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Xin Cha ban ơn cho các nhà lãnh đạo quốc gia trên thế giới biết hy sinh lợi ích cá nhân cũng như phe nhóm, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và nhân ái hơn.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Hôm nay, 126 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Xin Cha ban Thánh Thần để Người thanh tẩy và đổi mới tâm hồn các em, nhờ đó các em sẽ xứng đáng ca ngợi Cha và yêu mến Cha hết lòng.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin Cha giúp cho mỗi anh chị em trong Giáo Xứ chúng ta luôn can đảm sống phù hợp với tinh thần Phúc Âm, để chúng ta làm nên một Giáo Xứ đẹp lòng Cha.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):
Lạy Cha toàn năng, Cha luôn soi sáng và hướng dẫn chúng con bằng Thánh Thần của Cha, xin thương nghe lời con cái khẩn cầu mà nâng đỡ chúng con trong nỗ lực xây dựng Nước Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


Không có nhận xét nào: