CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN “C” 17/7/2016
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ Phú Phong, điểm truyền giáo của Giáo Phận Nha Trang, thuộc Huyện Khánh Sơn. Tại đây Tin Mừng đã được người dân tộc Rây-lây đón nhận tính đến nay đã gần 60 năm.
Ơn gọi làm con Chúa mỗi ngày mỗi phát triển, Nhà Thờ nhỏ bé đến nay đã xuống cấp cần xây dựng, hầu giúp cho người anh em dân tộc Rây-lây có nơi chỗ để đọc kinh cầu nguyện và tham dự Thánh lễ.
Trong tâm tình truyền giáo, đáp lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận Nha Trang cũng như Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài-gòn, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp xây dựng Nhà Thờ cho anh em người dân tộc trọn ngày Thứ Bảy 16/7 và Chúa Nhật 17/7/2016.
2/ Chúa Nhật 17/7/2016 Lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu của Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ đồng tế mừng trọng thể vào lúc 17 giờ.
 Mong Quí Cộng đoàn quan tâm hiệp ý cùng với Dòng Chúa Cứu Thế xin Thiên Chúa thánh hóa, chúc phúc cho Dòng Chúa Cứu Thế,     cách riêng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng Quí Linh mục, Tu sĩ được bằng an, hăng say thi hành sứ vụ cứu thế theo đặc sủng của Dòng, đồng thời cũng trả công bội hậu cho Quí ông bà, anh chị em   tiếp tay giúp xây dựng Nhà Thờ Phú Phong cho anh em dân tộc Rây-Lây.

   VPGX

Không có nhận xét nào: