CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C LỄ CHÚA CỨU THẾ (17/07/2016)
LỜI MỜI (Chủ tế):
Anh chị em thân mến!
Hôm nay, Dòng Chúa Cứu Thế ở khắp nơi mừng lễ Chúa Cứu Thế, là dịp để chúng ta ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Vậy, trong tâm tình cảm tạ, tri ân, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chúng ta hãy cầu xin Cha cho hết mọi người trong thế giới hôm nay, nhận ra lòng thương xót của Cha nơi Chúa Giê-su và được ơn cứu độ.

Chúng con nguyện xin Cha!

2/ Lạy Cha Chí Thánh, vì A-đam sa ngã, tội lỗi và sự chết xâm nhập vào thế gian. Xin Cha cho tất cả những ai tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cứu Độ duy nhất, được giải thoát khỏi vòng nô lệ tội lỗi, được trở nên con cái đích thực của Cha  và được sống lại trong đời sống mới.

Chúng con nguyện xin Cha!

3/ Mừng lễ Chúa Cứu Thế hôm nay, xin Cha chúc phúc cho Dòng mang Thánh Danh Chúa Cứu Thế. Xin cho Dòng Thánh ngày càng phát triển và các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn trung thành bước theo Chúa Giê-su Cứu Thế, để loan báo Tin Mừng cứu độ cho người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả.

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Lạy Cha Chí Ái, cảm tạ Cha đã ban cho chúng con Đấng Cứu Chuộc. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con luôn sống gắn bó với Ngài bằng một lòng tin  vững chắc và một lòng mến sắt son, nhờ đó mọi người có thể nhận biết và tin vào Đấng Cha đã sai đến.
Chúng con nguyện xin Cha!


LỜI KẾT (Chủ tế): Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, Cha đã ban Con Một cho chúng con thì Cha chẳng còn tiếc gì với chúng con. Vì thế, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng lên Cha những ý nguyện trên và những ước nguyện riêng, cúi xin Cha đoái thương vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: