CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH “C” - CHÚA THĂNG THIÊN (08/05/2016)        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Chúa Giê-su lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, để mở đường cho người Ki-tô hữu bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Trong niềm tin tưởng sẽ được chia sẻ vinh quang với Người trên Thiên Quốc, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin: 
1/ “Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho muôn dân” / đó là lệnh của Chúa Ki-tô truyền cho Hội Thánh trước khi về trời / Chúng ta cùng cầu xin Cha cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / ngày càng lan rộng khắp nơi trên thế giới / và đi vào tâm hồn mọi người.
     Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ Chúa Ki-tô đã vượt qua đau khổ / mang theo nhân tính của Người đi vào trong vinh quang Thiên Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu / biết kết hiệp đau khổ của mình với Chúa Ki-tô Tử Nạn / để được an ủi trong niềm hy vọng / sẽ được thông phần vinh quang với Người.
     Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” /  Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người chúng ta / luôn xác tín mạnh mẽ vào Lời khẳng định của Chúa Ki-tô / nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và tăm tối.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.      
4/ “Các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy” / Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mỗi người trong Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta / biết dùng chính đời sống thánh thiện / yêu thương phục vụ chia sẻ / để làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.
   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.      

Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Cha toàn năng, Cha đã cho chúng con được làm con Cha và được tham dự vào bản tính thần linh của Cha, nhờ sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Con Một Cha. Xin cho chúng con biết nhiệt thành làm cho ân huệ cao quý này, lan rộng đến tâm hồn mọi người trên thế giới, bằng chính đời sống bác ái và hy sinh của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: