CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG AN PHONG 16.07.2016    Lớp giáo lý dự tòng khóa mới 18AP (3-5-7), thuộc Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
        F Khai giảng ngày Thứ Bảy 16/07/2016.
    Lớp do các anh em Gia đình An Phong hướng dẫn.
Thời gian : từ 16/07/2016 đến 11/12/2016. Học các ngày thứ 3-5-7 trong tuần từ 18g30 đến 20g. Học viên học liên tục theo chương trình (không bỏ tiết).
Địa điểm : Phòng A3.2 dãy A lầu 3 các ngày thứ 3-5-7 từ 18g30 đến 20g.
Ghi danh : tại Văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong giờ hành chính hoặc tại phòng Bảo vệ  giáo xứ.


*Các bạn có thể liên lạc email về địa chỉ : giaolydutong2009@gmail.com để tìm hiểu thêm.

Không có nhận xét nào: