CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 15/05/2016


Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến! Chúa Ki-tô Phục Sinh đã ban Thánh Thần xuống đổi mới toàn thể   vũ trụ, và Ngài cũng đã hứa: Chúa Cha sẽ ban Thánh Thần cho những ai kêu cầu Người. Trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào Lời Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin: 

1/ Chúa Giê-su phục sinh ban Thánh Thần và quyền tha tội cho các tông đồ. Chúng ta hãy xin Cha cho các Kitô hữu hôm nay được đầy tràn Chúa Thánh Thần, để trở nên những chứng nhân của Tin Mừng phục sinh và của lòng Chúa thương xót cho muôn dân.

       Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
  
2/ Chúng ta hãy xin Cha ban cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Đức Tổng Giám Mục Girelli (Gi-rê-li) / và các vị chủ chăn trong Giáo Hội Việt Nam, nhờ  quyền năng của Chúa Thánh Thần, luôn can đảm và trung thành với sứ mạng đã lãnh nhận, để thực sự trở nên những vị mục tử như lòng Cha mong ước.

     Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

3/ Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa /  Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần nung đốt lửa đức ái trong lòng các tín hữu / cách riêng quí ông bà anh chị em trong  Ban Truyền Giáo mừng bổn mạng hôm nay / luôn biết khiêm nhu / hiền hậu / sẵn sàng lên đường thực thi sứ vụ mà Cha trao.

   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
     
4/ Chúa Thánh Thần là Thần Trí thấu suốt những điều bí ẩn / Chúng ta cùng cầu xin Cha  cho mỗi người trong Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta / biết năng kêu xin Chúa Thánh Thần /   và biết tỉnh thức mở rộng lòng đón nhận những tác động âm thầm của Ngài / để được Ngài   tỏ cho hiểu biết về Cha.

   Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.         


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Cha là Thiên Chúa Tình Yêu, xin Cha cho Chúa Thánh Thần thâm nhập lòng trí chúng con / và đưa chúng con vào trong quỹ đạo Tình Yêu của Cha / để chúng con có thể nhận biết Cha / và được thông truyền sự sống vĩnh cửu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: