CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM TUẦN THÁNH (24/03/2016) (Ga 13,1-15)
Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Hôm nay chúng ta kỷ niệm hai sự kiện lớn, lập chức Linh mục, truyền dầu và lập Bí tích Thánh Thể, đây là dấu ấn tình yêu mà Chúa Giê-su Ki-tô vì yêu thương chúng ta / Ngài đã lưu ký, Chúng ta cùng dâng lên Cha những lời nguyện xin:
1/ “Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em”. Xin cho các Linh mục, Giám mục được đầy sự khôn ngoan, thánh thiện, sức khỏe để phục vụ đàn chiên Cha giao phó.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
2/ “Thầy đến để yêu thương và phục vụ”. Xin cho các vị Mục tử và toàn thể cộng đoàn dân Cha luôn trung thành với ơn gọi dấn thân, yêu thương và phục vụ mọi người.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    
3/ “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì được sống đời đời”. Xin Cha giúp chúng con giữ tâm hồn trong sạch để đón rước Con Cha / và cho chúng con ý thức sống thế nào để chứng tỏ sự sống của Chúa Giê-su Ki-tô đang hoạt động nơi chúng con.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.  
4/ “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Xin cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta luôn thể hiện tình yêu thương đoàn kết với nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn và biết trở nên người phục vụ Tin Mừng như lòng Cha mong muốn.
Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha giàu lòng thương xót, lời của Con Cha còn vang vọng mãi: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là các con yêu thương nhau”. Xin cho cộng đoàn chúng con đang cử hành mầu nhiệm thánh này, biết cụ thể hóa bằng hành động, giúp chúng con trên đường sống đạo.  Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: