CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT PHỤC SINH “C” (27/03/2016)


        Chủ Tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!                                                  
Đức Giê-su Ki-tô đã Phục Sinh vinh quang, đã chiến thắng tội lỗi và tử thần. Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh, chúng ta dâng lời tha thiết nguyện xin: 

1/ Chúa Phục Sinh đã báo Tin Mừng cho mấy phụ nữ và các Tông đồ. Chúng ta hiệp lời  cầu xin Cha cho các tín hữu trở nên những chứng nhân trung kiên của Đấng Phục Sinh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2/ Chúa Giê-su đã ra khỏi mồ để đi vào vinh quang Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho thế giới được giải thoát khỏi nạn khủng bố, khổi nấm mồ ích kỷ, để muôn dân được sống trong yêu thương, vui mừng và bình an.

 Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3/ Chúa Giê-su đã trải qua bao đau khổ rồi mới tiến vào vinh quang Phục Sinh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho những ai lầm than khốn khó, đang gặp thử thách khổ đau, biết  nhìn lên Chúa, để được nâng đỡ, ủi an và đạt hy vọng dạt dào vào vinh quang đời sau.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!       Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4/ Tông đồ Gioan đã thấy và đã tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta cố gắng sống tinh thần Phúc Âm để những người sống chung quanh ta thấy mà tin vào Chúa Phục Sinh, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này.

Xướng: Chúng con nguyện xin Chúa!       Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ Tế: (Tùy nghi)

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã ban cho chúng con niềm vui và hồng ân    phục sinh. Cha cũng đã lắng nghe và ban cho chúng con những ơn cần thiết khác. Vì thế, chúng con kính cẩn và khiêm tốn dâng lên Cha những ý nguyện trên và cả những ước vọng riêng tư của mỗi người. Cúi xin Cha thương đoái nhậm nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa    chúng con… Amen.

Không có nhận xét nào: