CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Chúa Nhật Lễ Lá 20.3.201620.3.2016

Tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng - P9 - Q3, nghi thức làm phép lá, kiệu lá được cử hành lúc 6 giờ, Sau đó đoàn kiệu lá vào Nhà Thờ tiếp tục hiệp dâng Thánh lễ lúc 6 giờ 30.
Chủ sự kiệu lá và Chủ tế Thánh lễ đồng tế: Cha Chánh Xứ Tô-ma Trần Quốc Hùng.
Hát bài Thương Khó: Cha Anphong Trần Ngọc Hướng và 2 ca viên Ca đoàn Xóm 6.
Hiệp thông tham dự: Cộng đoàn Phụng Vụ.
Không có nhận xét nào: