CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Chúc Tết Bính Thân 201629.01.2016
Hội Đồng Mục Vụ các cấp GX.ĐMHCG cùng đại diện các Ban ngành Đoàn thể CHÚC TẾT BÍNH THÂN 2016 Quí Cha - Quí Thầy Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tu Viện Sài-gòn sáng hôm nay lúc 7 giờ 00.

Một số hình ảnh minh họa do PVL ghi lại:
Không có nhận xét nào: