CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

23/12/2015 Tĩnh Tâm Mùa Vọng Dành cho Giới Trẻ Ngày thứ ba

Tĩnh tâm Mùa Vọng – Giới trẻ ngày 3

Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/12/tinh-tam-mua-vong-gioi-tre-ngay-3/


23/12/2015 Tĩnh Tâm Mùa Vọng Dành cho Giới Trẻ
Ngày thứ ba
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn
Lm Gioakim Hà Ngọc Phú DCCT

Không có nhận xét nào: