CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Giáo lý Hôn nhân khóa 94


Nguồn: http://www.chuacuuthe.com/2015/11/giao-ly-hon-nhan-khoa-94/

GIÁO LÝ HÔN NHÂN KHÓA 94
Lm Giuse Phạm Văn Bảo DCCT phụ trách

Không có nhận xét nào: