CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B (22/11/2015) ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤLỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN B (22/11/2015)
ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ
(Ga 18,33b-37)
Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!
Trong ngày mừng kính Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, chúng ta cùng ngợi khen chúc tụng Ngài và tin tưởng dâng lên những lời nguyện  xin sau đây:

1/ Chúa Ki-tô là Vua Vũ Trụ . Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha ban cho các vị Mục tử trong Hội Thánh, luôn hướng dẫn đàn chiên nhận biết và mạnh mẽ tuyên xưng Chúa Giê-su là Vua của muôn loài. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Chúa Ki-tô là Vua hòa bình. Cộng đoàn cùng cầu nguyện xin Cha cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết trân trọng và yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực xóa bỏ mọi hận thù tranh chấp, cùng nhau cộng tác để xây dựng một xã hội văn minh, cùng nền hòa bình viên mãn cho thế giới. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!      

3/ “Nước tôi không thuộc về thế gian này”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện xin Cha cho mọi Ki-tô hữu luôn ý thức mình thuộc về Chúa Ki-tô, để khi sống giữa thế gian, chúng ta biết sử dụng những ân huệ và khả năng Cha ban nhằm đạt tới Nước Trời mai sau.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Hôm nay lễ Đức Giê-su Ki-tô là Vua Vũ Trụ, bổn mạng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo Xứ. Cộng đoàn cầu xin Cha ban nhiều ơn lành trên Cha Linh hướng, các anh chị huynh trưởng và các em thiếu nhi.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!

Chủ tế: (Tùy nghi)

Lạy Chúa Ki-tô là Vua của muôn loài trên thế gian. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban Thánh Thần giúp chúng con có lòng can đảm dám tuyên xưng Chúa Giê-su là Vua Vũ Trụ, hầu cho nhiều người nhận biết và qui phục vương quyền của Chúa. Nhờ công nghiệp của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Amen.

Không có nhận xét nào: