CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT MỪNG LỄ THÁNH GIÊ-RA-ĐÔ Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Ngày 14/10/2015: Khai mạc Tam Nhật kính Thánh Giê-ra-đô
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô
Hướng dẫn cầu nguyện: Cha Anphong Trần Ngọc Hướng
18g00: Thánh lễ đồng tế
Đề tài: “Thánh Giê-ra-đô và tinh thần từ bỏ trong Đời Sống Thánh Hiến.”
Chủ tế Thánh lễ: Cha Bề Trên Nhà Sàigòn Tôma Trần Quốc Hùng.
Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện

Ngày 15/10/2015:
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô
Hướng dẫn cầu nguyện: Cha Phao lô Nguyễn Hữu Thuận
18g00: Thánh lễ đồng tế - Trong Thánh lễ có chúc lành cho thai  phụ và các em  ấu nhi.
Đề tài: “Thánh Giê-ra-đô và lòng yêu thương người nghèo.”
Chủ tế Thánh lễ: Cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông.
Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước.

Ngày 16/10/2015:
17g30: Cầu nguyện với Thánh Giê-ra-đô
Hướng dẫn cầu nguyện: Cha Martin Vũ Đồng Tùng
18g00: Thánh lễ đồng tế
Đề tài: “Thánh Giê-ra-đô và vai trò của Mẹ Maria trong cuộc đời.”
Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích.
Giảng lễ: Cha Giuse Nguyễn Quốc Việt.

Lưu ý: Vì Tam Nhật Kính Thánh  Giê-ra-đô nên Thứ Tư 14/10/2015 không có Suy Tôn Lời Chúa, và Thứ Năm 15/10/2015 không có Chầu Thánh Thể. 
 VPGX

Không có nhận xét nào: