CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2015

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B (18/10/2015) CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Mt 28,16-20)


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B (18/10/2015) 
 CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Mt 28,16-20)

        Chủ Tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Cầu nguyện là đời sống đức tin mỗi người Ki-tô hữu và là phương cách diễn tả niềm tin vào Thiên Chúa. Trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo hôm nay, chúng ta cùng cầu xin cho mọi người biết quyết tâm sống theo giáo huấn của Chúa: 

1/ “Thầy ở lại với anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các vị Mục tử trong Hội Thánh luôn gần gũi và hướng dẫn đàn chiên biết hiệp thông với Đức Ki-tô trong công cuộc cứu chuộc.  

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Nhân ngày Chúa Nhật truyền giáo, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh. Xin Cha cho các dân tộc trên thế giới ngày càng biết mở lòng để đón nhận Tin Mừng cứu độ, và cho nhiều bạn trẻ Công giáo biết dấn thân cho sứ vụ rao giảng tin Mừng.

     Chúng con nguyện xin Cha-!     

3/ “Anh em hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha soi sáng cho ngày càng có nhiều người nhận biết tình yêu thương của Cha và mong muốn gia nhập vào đàn chiên của Hội Thánh. 

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Cộng đoàn cùng cầu xin Cha cho các Hội đoàn và các gia đình Công giáo trong Giáo xứ luôn tích cực tuân giữ những điều con Cha đã truyền dạy qua chính đời sống hằng ngày, ngõ hầu làm gương sáng cho nhiều người lương dân biết tin nhận Đức Giê-su Ki-tô.

Chúng con nguyện xin Cha!


Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Cha rất nhân từ, Cha đã muốn quy tụ mọi người trong Con yêu dấu của Cha là Đức Giê-su Ki-tô, xin nhậm lời chúng con và ban xuống muôn phúc lành, giúp chúng con luôn trung thành với sứ vụ loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: