CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B (30/8/2015)


Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
          BAN PHỤNG VỤ
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – NĂM B (30/8/2015) 
 (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

        Chủ Tế: (Tùy nghi) Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban lề luật và Lời Chúa để hướng dẫn dân Người theo đường công chính, hầu được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Với tâm tình tri ân và phó thác, chúng ta cùng  dâng lên Cha những lời nguyện xin sau đây: 

1/ Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Lời Chúa và mời gọi mọi người tuân giữ luật Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Cha cho các thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức  chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng và làm gương sáng trong đời sống hằng ngày. 

Chúng con nguyện xin Cha!      

2/ Con người trong thời đại ngày nay đang tỏ ra thờ ơ với những giá trị thiêng liêng và lề luật của Thiên Chúa. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha soi sáng những tâm hồn lầm lạc, để họ biết đón nhận Tin Mừng của Thiên Chúa và sống đúng gio71ira8n mến Chúa, yêu người.  

     Chúng con nguyện xin Cha!     

3/ Gia đình Công giáo là nơi đào tạo đức tin. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Ki-tô hữu với trách nhiệm làm cha mẹ, luôn quan tâm và tận tình hướng dẫn con cái trong việc thực thi Lời Chúa và tuân giữ lề luật. 

Chúng con nguyện xin Cha!

4/ Thứ Tư ngày 2 tháng 9 lễ Quốc Khánh cầu cho tổ quốc. Xin Cha thương phù hộ cho nước Việt Nam được bình an, công lý được thực thi, mọi người được cơm no áo ấm.

Chúng con nguyện xin Cha!

Chủ Tế: (Tùy nghi) Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống, Chúa đã ban lề luật và Lời Chúa làm ngọn đèn dẫn đưa chúng con đến sự sống đời đời. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn giúp sức để chúng con luôn vững bước theo đường ngay nẻo chính. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào: