CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B 16/8/2015

THÔNG BÁO
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B
16/8/2015
VPGX trân trọng thông báo:
1/ Giáo Xứ hiện có nhiều em thuộc diện gia đình nghèo khó khăn,  mà niên học 2015 – 2016 đã gấp đến ngày khai giảng hầu giúp các em phần nào mua sách vở cũng như đóng một số tiền cơ sở vật chất ban đầu cho nhà trường.
Trong tâm tình yêu thương giúp các em, những người con tương lai của Giáo Hội cũng như của đất nước, Giáo Xứ có đặt thùng quyên giúp các em trong ngày Thứ Bảy 15/8 và Chúa Nhật 16/8/2015.
2/ Chúa Nhật 16/8/2015 lúc 7 giờ 30 có buổi họp phụ huynh các em Lớp Giáo lý Thêm sức, địa điểm Phòng Hiệp Nhất Lớn sau Nhà Thờ - Xin quí phụ huynh đi đầy đủ và đúng giờ.
* Thông báo 2 chỉ đọc sau Thánh lễ 5 giờ và 6 giờ 30 Chúa Nhật.
3/ Xin lưu ý quí phụ huynh và các em lớp Giáo lý Thêm sức:
a.  Thánh lễ tĩnh tâm cho các em: Thứ Sáu 21/8/2015 lúc 19 giờ 00 tại Nhà Thờ.
b.  Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức: Chúa Nhật 23/8/2015 lúc 17 giờ 00. Không có Thánh lễ 15 giờ 30.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúc phúc lành cho mọi người, cách riêng các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm sức, đồng thời ban muôn phúc lộc cho quí ân nhân và  gia đình giúp các em nghèo hiếu học.

      VPGX 

Không có nhận xét nào: