CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A (08/06/2014)

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG – NĂM A (08/06/2014) 
(Ga 20, 19-23)
Chủ tế: (Tùy nghi)
Anh chị em thân mến, Đức Kitô đã xin Thiên Chúa Cha ban tặng Chúa Thánh Thần cho các tông đồ và tất cả những ai tin vào danh Ngài. Chúng ta hãy vui mừng cảm tạ Cha và tha thiết dâng lên những lời nguyện của cộng đoàn dân Chúa:   

1.     “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Cha cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn biết vâng theo sự hướng dẫn thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, ngõ hầu có đủ nhiệt thành công bố tình thương của Thiên Chúa con mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2.     Chúa Thánh Thần ngự xuống ban ơn đổi mới cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các nhà lãnh đạo và các tổ chức quốc tế biết quan tâm, mưu cầu hòa bình đích thực cho thế giới, qua những hoạt động bảo vệ công lý và phục vụ người nghèo.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3.     “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Kitô hữu được ơn Chúa Thánh Thần thánh hóa, trở nên những con người mới luôn ý thức và hăng say với sứ vụ truyền giáo trong cuộc sống hằng ngày, cách riêng cho hoạt động truyền giáo của Giáo Xứ đạt được nhiều thành công.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4.     Lời Chúa: “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”. Xin Cha cho cộng đoàn chúng ta luôn có lòng khoan dung, quảng đại biết tha thứ và chia sẻ mới mọi người xung quanh chúng ta.  

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

 Chủ tế: (Tùy nghi)
Lạy Chúa là Cha toàn năng, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện. Xin ban xuống trên chúng con tràn đầy ơn huệ Chúa Thánh Thần, giúp chúng con can đảm làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp của Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.Không có nhận xét nào: