CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Chúa Thánh Thần hằng ở cùng con


"Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. (Ga 14,15-16) 

Chúa Giê-su đã mặc khải Ba Ngôi Thiên Chúa cho các môn đệ và những kẻ tin sau này. Đặc biệt câu Lời Chúa trên đề cập đến vai trò của Chúa Thánh Thần, Ngài vẫn âm thầm hoạt động trong lòng Giáo Hội và trong tâm hồn của kẻ tin.


Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã luôn chăm sóc con để con luôn được sống trong gia đình Thiên Chúa. Xin giúp con luôn tuân giữ giới răn của Chúa và ý thức Chúa Thánh Thần luôn hiện diện, hằng ở với con, ở trong lòng con luôn mãi như lời Ngài đã phán. Amen.

Không có nhận xét nào: