CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Chúa Giê-su mặc khải Ba Ngôi Thiên Chúa

"Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy." (Ga 14,23)

Không có nhận xét nào: