CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

QUẬN ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQVN QUẬN 3 CHÚC MỪNG NĂM MỚI GX.ĐMHCG.SG


25.01.2017

QUẬN ỦY – HĐND – UBND – UBMTTQVN QUẬN 3 CHÚC MỪNG NĂM MỚI GX.ĐMHCG.SG lúc 9 giờ 30, CÙNG ĐI CÓ CÁC BAN NGÀNH CỦA PHƯỜNG 9 - QUẬN 3.
Cha Chánh Xứ cùng Ban Thường Vụ đã tiếp Phái Đoàn.

Ảnh minh họa:

Không có nhận xét nào: