CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN “A” 22.01.2017 (Mt 4,12-23)

Chủ tế:(Tùy nghi)
Anh chị em thân mến!
Đức Giê-su khởi sự rao giảng Nước Trời tại miền Galilê, Người kêu gọi: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã gần đến”, đồng thời Người chọn và gọi bốn môn đệ đầu tiên. Trong tâm tình cảm tạ, tri ân Thiên Chúa, chúng ta dâng lên Cha những khát vọng của chúng ta với lời tha thiết nguyện xin:
 1/ “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha chiếu rọi ánh sáng thần linh của Ngài vào nơi tăm tối của các tâm hồn, để mọi dân, mọi nước được ơn cứu độ.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
2/ Tuần lễ cầu cho các Ki-tô hữu hiệp nhất từ 18/1 đến 25/1/2017. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho mọi Ki-tô hữu trên thế giới được hiệp nhất với nhau trong tin yêu, cảm mến chân thành.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
3/ Trong tâm tình Tạ ơn Tất niên, trong suốt năm Bính Thân vừa qua, chúng con đã nhận được biết bao hồng ân của Cha thương ban. Nguyện xin Cha ban ơn trợ giúp để trong năm mới Đinh Dậu này, đời sống của chúng con là một lời cảm tạ Cha nhân lành vô biên.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
 4/ Đức Giê-su đã gọi bốn môn đệ đầu tiên. Chúng ta hiệp lời cầu xin Cha cho cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta biết hoán cải, đáp lời mời gọi của Người, dấn thân theo Người và thi hành sứ mạng Người trao.
Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!    Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Chủ tế:(Tùy nghi)

Lạy Cha là Thiên Chúa từ bi và vô cùng nhân hậu. Cha biết rõ đời sống chúng con và luôn ban muôn ơn lành hồn xác cho chúng con. Cúi xin Cha thương vui lòng đáo nhận và những lời cầu mà chúng con chân thành kính cẩn dâng lên. Nhờ Đức Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con…Amen.

Không có nhận xét nào: