CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C 18/09/2016 Lc 16,1-13)


LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa Cha muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết sự thật. Hân hoan tin tưởng vào Người, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các phẩm trật trong Hội Thánh, để các ngài luôn nhiệt thành và trung tín trong sứ mạng mục tử của mình.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các dân tộc trên thế giới, để mọi người biết sử dụng của cải vật chất như phương tiện xây dựng tình liên đới và thông hiệp giữa loài người.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho những người nghèo khổ, để họ tìm gặp được nguồn an ủi và trợ lực nơi Cha và anh em mình.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Chúng ta cùng cầu xin Cha cho Giáo Xứ chúng ta, để mỗi người biết thực tâm chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha, Cha hằng yêu thương và cứu rỗi mọi người, xin thương nhậm lời chúng con và hướng dẫn lòng trí chúng con biết gắn  bó mật thiết với Cha và quảng đại phục vụ anh em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: