CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C 11/09/2016 (Lc 15,1-32)LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót. Ngài sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của người có tội thật lòng sám hối. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Cha, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1/ Hội Thánh luôn dùng mọi phương thế chứng tỏ cho nhân loại thấy rằng, Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho mọi người trong Hội Thánh, biết sống với nhau bằng tình bác ái, yêu thương, nhất là những người không cùng tín ngưỡng với mình.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Những đau khổ trong cuộc sống, nhiều lúc làm cho con người tuyệt vọng, và không đủ tin tưởng vào tình thương bao la của Cha. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho những ai đang gặp thử thách gian nan, biết cậy trông vào ơn trợ giúp của Cha.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Sự mặc cảm tội lỗi là bức tường ngăn cách con người đối với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho người Ki-tô hữu, luôn biết tin tưởng chạy đến với Cha là người Cha nhân từ, hằng rộng lòng chờ đón con mình trở về.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho những anh chị em, đang sống trong tình trạng nguội lạnh đức tin và vướng mắc luân lý, được ơn trở về với Cha để tình yêu Cha biến đổi, và sống trong tình thân mật với Ngài.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha, Cha dạy chúng con phải tha thứ cho nhau như Cha đã tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con biết trung thành thực thi lời Cha truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: