CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C 28/08/2016 (Lc 14,1.7-14)

  
LỜI MỜI (Chủ tế):                                                       

Anh chị em thân mến!
Chúa Giê-su Ki-tô đã dạy chúng ta: “Ai hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”. Trong tâm tình khiêm tốn của người môn đệ,  chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện:

1/ Xin Cha cho các vị chủ chăn noi gương Chúa Ki-tô luôn hăng say phục vụ Tin Mừng cứu độ và phần rỗi của mọi người.

Chúng con nguyện xin Cha!    

2/ Xin Cha cho tất cả những người có chức vụ trong xã hội biết đặt công ích trên lợi lộc riêng tư.

Chúng con nguyện xin Cha!    

3/ Xin Cha cho những người đang đau khổ vì sự ích kỷ của người khác  tìm được niềm vui và nguồn an ủi nơi Chúa Ki-tô là Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.

Chúng con nguyện xin Cha! 

4/ Xin Cha cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng ta biết kính trọng và thương yêu nhau, để đời sống xứ đạo trở nên vui tươi, bình an, ngập tràn lòng thương xót của Cha.

Chúng con nguyện xin Cha!  

LỜI KẾT (Chủ tế):

Lạy Cha, chỉ mình Cha là Đấng quyền năng cao cả, xin đoái thương chúc lành cho những lời chúng con khấn nguyện, nhờ đó chúng con sẽ vững bước đi theo Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào: