CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

9 Tân Phó Tế Dòng Chúa Cứu Thế 26.8.2016


26.8.2016
Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Kontum, đã truyền chức phó tế cho 9 anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh lễ truyền chức được cử hành tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn vào lúc 8:00 sáng hôm nay, thứ Sáu 26/8/2016.
Các tân phó tế sẽ được gửi đến các cộng đoàn thừa sai của Tỉnh Dòng trong và ngoài nước, để thi hành sứ vụ phó tế và chuẩn bị cho việc lãnh nhận chức thánh linh mục.


Hình ảnh sau Thánh lễ tại Sân Hiệp Nhất


 Tranh thủ GÓC LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓTMột cách chia sẻ niềm vui bằng nước khoáng !

Tham khảo:

http://tinhdongchuacuuthe.com/dcct-co-them-9-tan-pho-te


www.ducme.tv 26/08/2016 Thánh Lễ Phong Chức Phó Tế - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Không có nhận xét nào: