CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Chúa Nhật 10.04.2016


10.04.2016
Một số hình ảnh trước / trong Thánh lễ 10 giờ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


Ca đoàn Xóm 3 tập dợt tại Phòng Hiệp Nhất Lớn


Trước hang đá Đức Mẹ

Anh em trật tự phục vụ Thánh lễ 10 giờ.

Đôi bạn trẻ sẽ cử hành bí tích hôn phối trong Thánh lễ 10 giờ.


Hai nữ phó nhòm của gia đình trẻ.


Trật tự và Bảo vệ.

Mẹ và con.


Trước nhà sách ĐMHCG


Hoa đẹp bên cửa sổ Phòng Thánh

Giáo dân ngồi bên hông nhà thờ tham dự Thánh lễ.

Cây sắc vàng.

Hai cha con tìm đến nước hằng sống.
Hai mẹ con tại bàn xin lễ
Ảnh tượng chờ làm phép

Tên Thánh - Họ tên một cụ ông đón nhận MTC tại gia.


Không có nhận xét nào: