CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 19 tháng 11, 2015

CHẦU THÁNH THỂ Thứ Năm 19.11.2015
CHẦU THÁNH THỂ
19 giờ 00, Thứ Năm 19.11.2015
Tin Mừng Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B – Ga 18, 33b-37
I/ BẮT ĐẦU GIỜ CHẦU
Chầu Thánh Thể, một cách bày tỏ tình yêu của người Ki-tô hữu với Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn quỳ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện và xin ơn  Thánh Thần.
Lời nguyện mở đầu (Quỳ)
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Ngài là Vua Vũ Trụ, là Chủ Tể muôn loài, xin cho chúng con trở nên thần dân của Chúa, được ở trong Vương Quốc Tình Yêu của Chúa. Xin ban cho mỗi người chúng con hiện diện nơi đây cảm nếm được Tình Yêu Vô Biên của Chúa vì Chúa là Vua Tình Yêu. Nguyện xin Thánh Thần của Chúa đến giúp chúng con tham dự giờ chầu này thật sốt sắng để một cách nào đó, chúng con nếm cảm trước Vương Quốc của Ngài. Amen.
Hát: Thánh Thần hãy đến – PK1 + ĐK (Chầu Thánh Thể trang 24) trong khi Linh mục Chủ sự kiệu Mình Thánh Chúa từ Nhà Tạm ra giữa bàn thờ.
Hát: Thờ lạy Chúa – ĐK + PK1 + ĐK (Chầu Thánh Thể trang 31) sau khi Linh mục chủ sự đặt Mình Thánh Chúa xong.
II/ SUY NIỆM
*Mời cộng đoàn đứng. Chúng ta lắng nghe Lời Chúa.
Đọc Lời Chúa: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan : Ga 18, 33b-37
 (Trưởng Xóm 5 đọc)
Xướng: Ðó là lời Chúa – Đáp: Lạy Chúa Ki-tô ngợi khen Chúa.
 *Mời cộng đoàn ngồi.
A. Suy Niệm (1)   *PVL đọc
1) Chúa Kitô không làm Vua như những vua trần thế.
Có lẽ khi tự ý cho treo tấm bảng “Giêsu Nagiarét Vua dân Do Thái” lên đầu Thập giá, Philatô đã không nghĩ đến điều gì khác ngoài lợi thế chính trị cho ông, bất kể phải chơi khăm những người Do thái, nhưng có một điều ông không bao giờ nghĩ tới, mà điều đó lại thật quan trọng trong lợi thế đức tin của người Công giáo, đó là tấm bảng kia trong ý định của Thiên Chúa lại là một tuyên xưng không thể xoá nhoà.
Chúa Kitô không chỉ làm Vua một thời, mà là Vua vĩnh cửu. Dù trong đời sống công khai, có lần Người đã nặng lời quở trách Phêrô khi ông này chỉ muốn thấy nơi Người hình ảnh của một Đấng Messia dễ dãi đồng nghĩa với vị vua phàm trần, và Người cũng đã từng trốn chạy khỏi đám đông cuồng nhiệt khi họ muốn bắt Người làm vua sau phép lạ hoá bánh ra nhiều. Nhưng, trước mặt Philatô, Người đã công khai tuyên bố mình là Vua, để rồi trên Thập giá, chính lúc tưởng rằng chết đi, Người cho thấy mình còn sống mãi, và chính khi tưởng rằng bị huỷ diệt, Người cho thấy mình vẫn muôn thuở tồn tại. Thời gian là đại lượng dành cho những vị vua trần thế, còn Người vượt trên thời gian để mãi mãi là vị Vua vĩnh cửu.
Chúa Kitô không chỉ làm Vua dân Do thái mà là Vua phổ quát. Với cái chết của Người trên Thập giá trong tư cách Đấng Cứu Thế, một dân mới đã được khai sinh không phải giới hạn trong một vùng lãnh thổ địa lý mà đã mang lấy tầm vóc của cả thế giới vũ hoàn. Trong máu của Người, giao ước mới phổ quát đã hình thành vượt trên giao ước cũ vốn giới hạn nơi dân Do thái. Và trong công cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, những gì cũ phải qua đi để nhường chỗ cho một triều đại mới vượt trên tất cả.
Người là Vua phổ quát vì Nước Người chẳng thuộc trật tự trần thế. Người là Vua vũ trụ bởi chính Người là Thủ Lãnh sẽ quy tụ mọi sự về một mối: “Khi nào Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta”.
Và nếu theo nhãn giới với hình ảnh của “Đấng đến giữa mây trời” thì vương quyền của Chúa Kitô đã khác xa một trời một vực so với các vương quyền trần thế khác. Vương quyền trần thế dẫu có lan tràn khắp mặt đất cũng vẫn có thể đo lường được, còn vương quyền của Chúa Kitô vì vượt trên tất cả nên cũng vô phương dò thấu. Người là Vua muôn Vua.
Không phải vô tình mà phiên toà lễ Vượt Qua đã đặt Chúa Giêsu đối diện với Philatô, mà chính trong tư thế đối diện cộng với những đối chất qua lại đã làm nổi bật lên cái nghịch lý mầu nhiệm của Giờ Tử Nạn. Vào chính lúc quyền bính thế gian xem ra thắng thế còn quyền bính trời cao dường như bị hạ bệ, thì Chúa Giêsu đã tuyên bố mình là Vua. Lời tuyên bố như thế lẽ ra đẩy Philatô vào thế đối thủ, nhưng – Chúa Giêsu đã nhanh chóng khẳng định Nước Người chẳng thuộc trật tự chính trị thế gian, nên Tổng trấn Rôma dầu quyền uy là thế vẫn chỉ là chiếc bóng mờ nhạt đứng đó trong vai trò của một đối chứng hơn là một đối thủ để làm nổi bật lên dung mạo của Chúa Giêsu – Vua muôn Vua. Hơn nữa, bởi Philatô là một người ngoại nên tầm vóc của lời tuyên bố kia đã vượt xa giới hạn đạo giáo để trở thành phổ quát cho cả muôn người. Và hệ luỵ là quyền bính Philatô bởi thuộc về thế gian nên cũng qua đi với thế gian, còn vương quyền Chúa Kitô vẫn tồn tại mãi bởi thuộc về trật tự tâm linh để không gì có thể đặt giới hạn cho Người. Người là Vua vĩnh cửu.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Vì yêu chúng con… Cung Am – Chầu Thánh Thể trang 37 – PK1 – ĐK.
B. Suy Niệm (2)  *Trưởng Xóm 5 đọc
2) Chúa Kitô làm Vua bằng cách làm chứng.
Dẫu vào Giờ Tử Nạn, Chúa Giêsu mới tuyên bố mình là Vua để khởi đầu cho một triều đại mới trong “sự thật và sự sống, thánh thiện và ân sủng, công chính, yêu thương và an bình” (Kinh Tiền Tụng), nhưng thực ra đó chỉ là đỉnh cao của một đời lựa chọn và là điểm đến của một quá trình thực thi sứ mệnh làm chứng cho sự thật: “Tôi sinh ra và đến thế gian là để làm chứng cho sự thật”. Nếu sự thật là chính Thiên Chúa, là thực tại thần linh, là “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một mình” như một kiểu nói của thánh Gioan hoặc là ơn cứu độ, thì trót cuộc đời của Chúa Giêsu là một công cuộc liên lỉ minh chứng.
Qua Nhập Thể, Người đã mang lấy bộ mặt đớn hèn của cả nhân loại. Qua Tử Nạn, Người đã nhận vào mình thân phận loài người tội lỗi. Qua Thập giá, Người đã sẵn sàng chấp nhận cái chết để cứu độ toàn thế giới. Và đỉnh cao Phục Sinh tôn vinh chỉ có được khi Người đã trải qua nẻo đường Thương Khó đến cùng trong số phận của “Người Tôi Tớ đau khổ”.
Rõ ràng là nơi Đức Kitô, làm Vua có nghĩa là làm chứng và làm chứng không chỉ bằng lời nói mà bằng chính cuộc đời của Người, trải dài từ Nhập Thể qua Tử Nạn cho đến Phục Sinh. Nói cách khác, làm chứng cho sự thật cũng là sống và chết cho sự thật ấy, và làm chứng cho hiện thân của Thiên Chúa ở giữa thế gian cũng chính là sống và chết để cho hiện thân tình thương được triển nở cách hiện thực sống động và viên thành.
Thảo nào vương quốc và vương quyền của Chúa Kitô thật khác lạ. Chẳng cần đến lực lượng để mà thiết lập, chẳng cần đến vũ lực để mà cai trị, cũng chẳng cần đến quân sự để mà bảo tồn. Như vậy, điều mà mọi vị vua trần thế mong ước là trải dài vương quốc trong không gian và thời gian, thì chỉ duy Chúa Kitô mới thực hiện được, không phải bằng vũ trang mà là bằng một tình thương không mệt mỏi hiến thân làm chứng cho sự thật. Và đó là phương thế duy nhất để thiết lập một Vương quốc phổ quát và vĩnh cửu.
Trong ý hướng ấy, chỉ khi nào sống trọn vai trò chứng nhân trung thành, Đức Kitô mới nên Trưởng Tử kẻ chết và làm Vua muôn vua.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Vì yêu chúng con… Cung Am – Chầu Thánh Thể trang 37 – PK3 – ĐK.
C. Suy Niệm (3)  *PVL đọc
3) Ai thuộc về sự thật thì nghe Đức Kitô.
Đức Kitô, Người làm Vua như thế đó. Nên mục đích của Giờ Chầu Thánh Thể hôm nay đối với chúng ta, những kẻ tin là: “tôn vương” Chúa Kitô trong cuộc sống của mình.
Thực ra thì Giáo Hội cử hành lễ Chúa Kitô Vua vào Chúa Nhật cuối năm Phụng Vụ cũng nói lên niềm tin vào vương quyền Chúa Kitô như tinh thần của Thông điệp Quas Primas mà Đức Piô XI đã ban hành ngày 11 tháng 12 năm 1925, nhưng niềm tin vốn là một sự sống, nên chỉ khi thể hiện niềm tin bằng cuộc sống, tín hữu mới có thể an lòng là thần dân trong Vương quốc của Đức Kitô.
Không thể nhận mình là dân của Vua Kitô trong khi cuộc sống cá nhân và gia đình lại nghiêng theo lối sống thế tục làm vẩn đục vũ trụ quan Kitô giáo, dần dà xa rời Giáo Hội và có nguy cơ chối bỏ vương quyền Chúa Kitô mà không hay biết.
Cũng không thể nhận mình ở trong Vương Quốc của Đức Kitô mà hằng ngày một cách nào đó mình vẫn dửng dưng với sự hiện diện của Người trong cuộc sống con người như coi thường nhân phẩm, khinh rẻ người nghèo… càng không thể nhận mình sống trong Vương Quốc Đức Kitô khi mà cuộc sống chung riêng vẫn gây ra những oán thù, ghen ghét, gian tham, bất công, gương xấu, tội lỗi…
Càng không thể nhận mình thuộc về vương quyền của Đức Kitô khi mình chưa thực sự hiến thân một cách nào đó để thể hiện tinh thần chứng nhân. Đức Kitô đã lấy cái chết để làm chứng, Kitô hữu cũng phải đi vào lối sống hy sinh mới có thể trở thành chứng nhân cho đức tin được. Đừng quên, chứng nhân có nghĩa là tử đạo / và sống đạo một cách anh hùng cũng chính là chứng nhân.
Nhưng ai thuộc về sự thật thì nghe Đức Kitô và ai thuộc về Đức Kitô thì hãy để Người sống và lớn lên trong cuộc đời mình và chấp nhận để Người biến đổi toàn diện. Đồng thời, chính mình cũng cần nỗ lực “làm chứng” sao cho niềm tin luôn luôn vươn lên, mà cũng không quên nhiệt tình tông đồ là làm cho những người lân cận nhận biết và tin yêu Chúa Kitô nữa. Như thế là tin vào vương quyền Chúa Kitô, là “tôn vương” Chúa Kitô trong cuộc sống của mình và cũng là cùng với mọi người tích cực hoạt động cho công cuộc truyền giáo nhằm “quy tụ mọi sự trong Chúa Kitô”.
Ở Bãi Sau Vũng Tàu, có một tượng Chúa Kitô Vua thật lớn dựng trên triền núi quay mặt ra biển, đôi tay giang rộng như ôm lấy cả trùng dương. Ngư dân quanh đó kể lại rằng những khi ra khơi, họ vẫn căn cứ vào đó để mà định hướng đi về, và nhiều lần sóng gió họ cũng hướng về đó để mà cầu nguyện xin ơn bình an.
Giữa trùng dương cuộc sống, Kitô hữu biết rằng Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện như một chuẩn đích để định hướng tin yêu hy vọng. Xin Người cũng làm Vua quy tụ mọi sự trong Vương Quốc vĩnh cửu của Người.
Thinh lặng ½ phút.
Hát: Vì yêu chúng con… Cung Am – Chầu Thánh Thể trang 37 – PK4 – ĐK.
D. LỜI NGUYỆN CỘNG ĐOÀN (Mời cộng đoàn đứng)
Người hướng dẫn: Chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời nguyện chân thành sau đây:
* Ca đoàn đọc. Có thể chọn 2 người, mỗi người đọc hai câu.
1. Chúa Giêsu đã đổ máu ra để giao hoà con người với Thiên Chúa. Xin cho mọi người trên thế giới nhìn nhận Chúa Kitô là Vua các vua, Chúa các chúa; để tất cả cùng được sống trong Vương Quốc vĩnh cửu của Người.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
2. Nhờ cái chết trên thập giá, Chúa Giêsu đã thiết lập vương quốc tình yêu, dành cho tất cả những ai biết yêu thương và sống cho tình yêu. Xin cho mọi Ki-tô hữu và những ai tìm kiếm Thiên Chúa luôn biết sống yêu thương phục vụ theo gương mẫu Vua Giêsu.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
3. Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Người ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Xin cho chúng ta biết lắng nghe tiếng Chúa dạy; biết làm chủ lời nói, ý tưởng và hành động; biết yêu mến, vâng phục và làm vui lòng nhà Vua của mình.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
4. Chúng con không quên dâng lên Chúa những lời nguyện riêng cho đất nước, Giáo Phận, Giáo Xứ, gia đình, người thân, các linh hồn và mỗi người chúng con.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! – Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con!
Người hướng dẫn: Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, Chúa đã chết để cứu chuộc chúng con và đã lấy tình thương mà đối xử với chúng con. Xin cho chúng con cũng biết đem tình thương ấy chia sẻ với những người chung quanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
... Amen.
*Mời cộng đoàn quỳ.
Hát: “Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng…” (Nguyên Hữu – Chầu Thánh Thể trang 22).
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 1: Cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát: Suy Tôn Thánh Thể (Chầu Thánh Thể trang 27).
Lm: Chúa đã ban bánh bởi trời cho nhân loại – Cộng Đoàn: Bánh có đủ mọi mùi thơm ngon.
Linh mục Chủ sự đọc Lời Nguyện 2: Lời nguyện Thánh Thể.
Phép lành Thánh Thể.
III/ KẾT THÚC
Hát: Mẹ cứu giúp con – Cung Am. (Chầu Thánh Thể trang 55)
Chủ sự: Giờ Chầu Thánh Thể đến đây đã kết thúc. Kính chúc cộng đoàn ra về bình an và ngủ ngon giấc đêm nay.
*Biên tập và hướng dẫn Chầu Thánh Thể: Gioakim Phạm Văn Lượng – Xóm Giáo 5.

Tham khảo bài Suy Niệm của ĐGM Giuse Vũ Duy Thống

Không có nhận xét nào: