CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “C” (21/02/2016) (Lc 9,28b-36)LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY “C” (21/02/2016)
(Lc 9,28b-36)
Lời mở: Chủ tế: (Tùy nghi)

Anh chị em thân mến!

Việc biến hình liên quan mật thiết với cuộc thương khó và biến cố phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô. Gương mặt vinh quang của Người mà chúng ta chiêm ngưỡng hôm nay cũng sẽ là gương mặt thấm đầy mồ hôi và máu. Hiệp thông với những đau khổ và vinh quang của Người, chúng ta hãy cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Abraham tin vào Thiên Chúa, và vì đó ông được công chính”. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục luôn giữ vững đức tin, hầu các ngài luôn trở nên chỗ dựa   vững chắc cho dân Cha trước những gian lao thử thách, đau khổ và thất vọng. 

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

2/ “Quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi Đấng Cứu Chuộc là Đức     Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta”. Xin cho Ki-tô hữu trên thế giới luôn biết hướng nhìn lên trời cao, chứ không chỉ ngó xuống đất thấp để tiến về phúc thật đời đời.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

3/ “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe Lời Người”. Xin cho các vị lãnh đạo          các quốc gia khi được chọn phục vụ đất nước, luôn biết lắng nghe tiếng nói của lương tâm và hành động theo luật Phúc Âm để dân nước luôn sống trong công lý và hòa bình.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha!  - Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.    

4/ “Qua đau khổ mới tới vinh quang”. Xin cho những ai đang bị đau khổ, nghèo đói, bệnh tật dày vò, biết nhìn lên thập giá Chúa và can đảm biến những thảm cảnh đó thành niềm vui   cứu độ.

Lời kết: Chủ tế: (Tùy nghi)


Lạy Chúa là Cha toàn năng và từ nhân, Cha đã mạc khải cho chúng con vinh quang của Cha nơi Thánh Tử Chí Ái. Xin cho chúng con luôn biết ăn năn sám hối trong mùa chay này,       để mai ngày chúng con đáng được tham dự vào vinh quang của Cha,Đấng hằng sống và    hiển trị muôn đời… Amen.

Không có nhận xét nào: