CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Theo Chúa

 
"Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi." (Ga 10,27) Lạy Chúa Giêsu Mục Tử, Chúa đã nhận con vào đoàn chiên của Ngài, xin giúp con luôn tìm biết Ngài và  lắng nghe tiếng Ngài, dấn bước theo Ngài trong suốt cuộc đời con. Amen.
  
PVL

Không có nhận xét nào: