CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014

Đến với Chúa, tin vào Chúa là một ân ban

"Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6, 44).
Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. (Ga 6,47).
Thiên Chúa Cha đã lôi kéo tôi đến cùng Chúa Giê-su, Con của Ngài khi ban cho tôi nhận lãnh phép rửa tội, được nghe Lời Chúa, được rước Mình Máu Thánh Chúa trong sinh hoạt tâm linh, tôn giáo mà tôi thừa hưởng được từ khi ra khỏi lòng mẹ đến khi tuổi khôn lớn và cho đến ngày nay. Đức tin tôi có được và giữ được đến hôm hay cũng là do ân ban của Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa đang sống và hiện diện bên con, xin giúp con nhận ra tiếng Ngài, xin giúp con vững tin vào Ngài, xin giúp con no thỏa bằng Lời Chúa và Thánh Thể Chúa. Amen.

Không có nhận xét nào: