CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy." (Ga 6,56)"Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy." (Ga 6,56)

Tôi nhớ lại bài giáo lý về Bí tích Thánh thể Cha Phê-rô Hoàng Minh Tuấn đã dạy, thịt và máu Chúa sẽ mang tính thần linh khi Người trỗi dậy từ cõi chết, nghĩa là hy tế thập giá đã hoàn thành, còn trước đó, khi Chúa nói với người Do-thái, mà họ lên ngoạm mỗi người một miếng thịt trên thân thể Chúa thì cũng chẳng khác gì họ ăn miếng thịt bò, thịt heo, chẳng ích lợi gì.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu con đến cùng, đã hiến mạng sống mình vì con, đã lấy chính máu thịt Chúa làm của nuôi linh hồn con, ban cho con sự sống của Chúa, sự sống đời đời. Xin Chúa giúp con ý thức điều ấy để ngày ngày đến với bàn tiệc Thánh Thể đón lấy tình yêu của Ngài. Amen.

Không có nhận xét nào: