CHÂN THIỆN MỸ MẾN CHÀO CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (13/04/2014)

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A (13/04/2014)
 (Mt 26,14-27,66)

Lời Mời: (Chủ Tế tùy nghi)Anh chị em thân mến! Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay mời gọi chúng ta can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường thương khó để hướng tới vinh quang phục sinh. Chúng ta cùng tôn vinh tình thương cứu độ của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô và tha thiết dâng lên Cha những lời cầu xin sau đây:
Lời Nguyện: Xướng viên.
1)    Đức Giêsu đã tự hiến mình để chu toàn thánh ý Chúa Cha.  Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Cha cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô cùng các vị mục tử trong Hội Thánh luôn biết hạ mình và hy sinh theo gương Thầy Chí Thánh, biết dấn thân phục vụ và loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

2)     Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó trong tâm tình vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúng ta cùng cầu xin Cha cho các Kitô hữu biết ý thức chu toàn Thánh ý Chúa qua bổn phận hằng ngày, và luôn tích cực đem niềm vui và hạnh phúc cho những người xung quanh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

3)    Với niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng cứu thế của đời mình, xin Cha giúp mỗi người trong cộng đoàn, biết sẵn sàng kết hợp những đau khổ của cuộc sống với con đường thập giá của Người, và tin rằng con đường thập giá ấy sẽ dẫn tới sự sống phục sinh vinh hiển đời sau.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.

4)    Trong tuần lễ cử hành Tam Nhật Thánh của Giáo Xứ, chúng ta cầu xin Cha cho các giáo dân biết dọn tâm hồn để suy gẫm lời Chúa, hướng đức tin về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu và biết thực thi lòng bác ái với mọi người xung quanh.

Xướng: Chúng con nguyện xin Cha. – Đáp: Xin Cha nhậm lời chúng con.
Lời Kết: (Chủ Tế tùy nghi)

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá và sống lại để cứu chuộc chúng con. Xin nhậm lời chúng con cầu xin và ban ơn giúp sức, để chúng con luôn trung thành theo bước Người trên con đường thập giá hướng về Giêrusalem trên trời. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Không có nhận xét nào: